Produktion

Stålspær - Stålbuer - Stålkonstruktioner

Råvarer

Vi indkøber råvarer til stålspær og stålkonstruktioner i større partier fra førende valseværker.
Vore lagre rummer for det meste tilstrækkelige kvantiteter til ca. ½ års normal produktion.
Dermed sikrer vi, at produktion og rettidig levering af dine stålspær ikke er afhængig af øvrige leverandørers luner og valg.

Slyngrensning

Alle materialer passerer gennem vores effektive slyngrensningsanlæg,
før disse sendes videre ind i produktionen.
Dermed har smedene rene og gedigne materialer at forarbejde, og samtidig er der skabt en bund for, at der efterfølgende kan udføres en god og holdbar overfladebehandling.
Det giver gode og solide stålspær og stålkonstruktioner.

Overfladebehandling

Straks efter at stålet er færdigforarbejdet, sendes dette videre til vor malerafdeling.
Vi anvender et malingsprodukt med en ekstrem høj andel af korrosionsbeskyttende pigmenter.
Vores standard farver er mørkgrå, rød, rødbrun og blå.
Vi kan også efter dine ønsker levere galvaniseret stålkonstruktioner.

Montage

Mens færdiggørelse af ordren med stålspær eller stålkonstruktioner er igang i værkstedet, kontakter vores montageleder dig for at aftale det nøjagtige tidspunkt og de nærmere omstændigheder omkring spærrejsning.
Vore friske montagefolk er altid tidlig på færde – der tilstræbes at vi er fremme og klar til påbegyndelse af montage af stålspæreme eller stålkonstruktionerne ca. kl. 7,00.
Vores montører har mange års erfaring i montage af stålspærer og stålkonstruktioner.
Dette i kombination med at der løbende foretages store investeringer i køretøjer og grej,
betyder at selv montage at meget store projekter forløber som en leg.